اینستاگرم و تلگرام

اینستاگرام

فالور ایرانی فعال

 • این فالوئرها ایرانی هستن و احتمال داره که شما رو آنفالو کنن، برای همین ممکنه آمار ما با آمار اکتنت شما متفاوت باشه
 • 50 فالوئور 3.000 تومان
 • 100 فالوئور 5.000 تومان
 • 200 فالوئور 7.000 تومان
 • 500 فالوئور 10.000 تومان
 • 1 k فالوئور 15.000 تومان
 • 2.5 k فالوئور 39.000 تومان
 • 5 k فالوئور 72.000 تومان
 • 10 k فالوئور 135.000 تومان
 • 20 k فالوئور 240.000 تومان
 • 25 k فالوئور 270.000 تومان
 • 50 k فالوئور 550.000 تومان
 • 100 k فالوئور 1.250.000 تومان

فالور ایرانی فعال به تفکیک جنسیت زن یا مرد

 • این فالوئرها ایرانی هستن و احتمال داره که شما رو آنفالو کنن، برای همین ممکنه آمار ما با آمار اکتنت شما متفاوت باشه
 • 50 فالوئور 7.000 تومان
 • 100 فالوئور 9.000 تومان
 • 200 فالوئور 15.000 تومان
 • 500 فالوئور 20.000 تومان
 • 1 k فالوئور 35.000 تومان
 • 2.5 k فالوئور 69.000 تومان
 • 5 k فالوئور 142.000 تومان
 • 10 k فالوئور 235.000 تومان
 • 20 k فالوئور 440.000 تومان
 • 25 k فالوئور 470.000 تومان
 • 50 k فالوئور 1.050.000 تومان
 • 100 k فالوئور 2.250.000 تومان

اینستاگرام

کامنت منشن

 • به بقیه منشن میزنید(اکانت های واقعی و فعال) که بیان عکس مورد نظر رو ببینن! در هر کامنت بین 4 تا 9 نفر منشن میشن . یعنی مثلا با 100 کامنت منشن تقریبا بین 400 تنا 900 نفر پست شما رو میبینن و حتما روی لایک و فالور شما م تاثیر داره.
 • 5 کامنت 1.500 تومان
 • 10 کامنت 2.800 تومان
 • 20 کامنت 3.500 تومان
 • 50 کامنت 4.500 تومان
 • 100 کامنت 5.000 تومان
 • 250 کامنت 11.000 تومان

کامنت فارسی و فینگلیش

 • کامنت ها توسط کاربران ایرانی زده میشن و با متن فارسی یا فینگلیش هستند
 • 5 کامنت 1.000 تومان
 • 10 کامنت 2.300 تومان
 • 20 کامنت 3.000 تومان
 • 50 کامنت 3.500 تومان
 • 100 کامنت 5.000 تومان
 • 250 کامنت 9.000 تومان

کامنت سفارشی

 • متن این کامنت ها به دلخواه می باشد
 • 10 کامنت 2.000 تومان
 • 20 کامنت 3.800 تومان
 • 50 کامنت 5.000 تومان
 • 100 کامنت 8.000 تومان
 • 250 کامنت 11.000 تومان

اینستاگرام

لایک آهسته اینستاگرام

 • این لایک ها توسط کاربران واقعی ایرانی زده میشن. در این نوع هر 20 ثانیه حداقل یک لایک زده میشود
 • 50 لایک 2.000 تومان
 • 100 لایک 3.800 تومان
 • 500 لایک 5.800 تومان
 • 1000 لایک 9.000 تومان
 • 2500 لایک 25.000 تومان
 • 5000 لایک 32.000 تومان

لایک سریع اینستاگرام

 • این لایک ها توسط کاربران واقعی ایرانی زده میشن. در این نوع هر 5 ثانیه حداقل یک لایک زده میشود
 • 50 لایک 2.500 تومان
 • 100 لایک 4.800 تومان
 • 500 لایک 6.500 تومان
 • 1000 لایک 12.000 تومان
 • 2500 لایک 27.000 تومان
 • 5000 لایک 38.000 تومان

افزایش ویو

 • تعداد بازدید ویدئو های شما افزایش پیدا میکنه
 • 100 ویو 4.500 تومان
 • 200 ویو 6.500 تومان
 • 500 ویو 10.500 تومان
 • 1000 ویو 15.500 تومان
 • 2500 ویو 40.500 تومان
 • 5000 ویو 68.500 تومان

تلگرام

افزایش ممبر واقعی تلگرام

 • کاربرهای ایرانی فعال
 • 20 ممبر 6.000 تومان
 • 50 ممبر 10.000 تومان
 • 100 ممبر 18.000 تومان
 • 300 ممبر 30.000 تومان
 • 500 ممبر 40.000 تومان
 • 1000 ممبر 60.000 تومان